Đông trùng Hạ thảo Cordyceps Militaris giúp cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng ở chuột

02/06/2022

Nhóm nghiên cứu của Chang Y và cộng sự tại Jenteh Junior College of Medicine and Nursing Management, Miaoli, Đài Loan đã chứng minh rằng chế độ dinh dưỡng bổ sung Đông trùng Hạ thảo Cordyceps militaris có tác dụng làm tăng cường khả năng sản xuất tinh trùng, khả năng vận động của tinh trùng và tăng hormone sinh dục ở chuột Sprague-Dawley.

Đông trùng Hạ thảo có tác dụng làm tăng số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng
Đông trùng Hạ thảo có tác dụng làm tăng số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng

Trong Y học cổ truyền, Đông trùng hạ thảo đã được sử dụng để tăng cường chức năng tình dục.  Tuy nhiên, cần có thêm các bằng chứng khoc học trực tiếp của loại dược liệu này.

Trong nghiên cứu in vivo, các tác giả đã đánh giá tác dụng sinh tinh của Đông trùng Hạ thảo Cordyceps militaris bằng cách cho chuột đực Sprague-Dawley 7 tuần tuổi ăn bổ sung sợi nấm Đông trùng hạ thảo. Chín mươi con chuột được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 30 con. Nhóm đối chứng được cho ăn bình thường không bổ sung đông trùng hạ thảo.  Nhóm thí nghiệm 1 và 2 có chế độ dinh dưỡng được bổ sung lần lượt 1% và 5% đông trùng hạ thảo trong 6 tuần. Tinh trùng được thu thập từ 6 cá thể chuột thí nghiệm mỗi nhóm tại mỗi khoảng thời gian quan sát. Chúng được phục hồi trong một tuần. Chất lượng và số lượng tinh trùng của 3 nhóm được so sánh để đánh giá ảnh hưởng của đông trùng hạ thảo.

Kết quả thí nghiệm cho thấy những con chuột được cho ăn bổ sung Đông trùng hạ thảo có nồng độ cordycepin trong huyết thanh cao hơn và tỉ lệ thuận với thời gian cho ăn. Đến tuần thứ 5 và tuần thứ 6, nồng độ cordycepin  ở nhóm ăn bổ sung 5% cao hơn đáng kể (p <0,05) so với nhóm ăn bổ sung 1%.  Ở cả hai nhóm được cho ăn bổ sung Đông trùng hạ thảo, số lượng tinh trùng được tăng cường đáng kể vào tuần thứ 5, đạt đỉnh vào tuần thứ 6 và duy trì trong 2 tuần sau khi ngừng điều trị. So với nhóm đối chứng, nồng độ testosterone và estradiol-17 (E2) trong huyết thanh đã được gia tăng ở hai nhóm chuột thí nghiệm (p <0,05). Tuy nhiên, hiện tượng này không xảy ra với các hormone khác như hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone luteinizing (LH) hoặc prolactin.

Đặc biệt, một kết quả rất quan trọng nữa là tỷ lệ tế bào tinh trùng di động cũng được tăng cường đáng kể (p <0,05) song song với mẫu testosterone huyết thanh từ các nhóm bổ sung so với nhóm đối chứng.

Từ tất cả các dữ liệu trên, nhóm nghiên cứu kết luận rằng chế độ dinh dưỡng bổ sung Đông trùng Hạ thảo Cordyceps militaris giúp cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng ở chuột.


Tài liệu tham khảo:

Chang Y, Jeng KC, Huang KF, Lee YC, Hou CW, Chen KH, Cheng FY, Liao JW, Chen YS. Effect of Cordyceps militaris supplementation on sperm production, sperm motility and hormones in Sprague-Dawley rats. Am J Chin Med. 2008;36(5):849-59.


Lược dịch bởi: 

  • Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên
  • Nhóm nghiên cứu Đông trùng Hạ thảo CordyHappy