Đông Trùng Hạ Thảo CordyHappy trên sóng thời sự Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

02/06/2022

Câu chuyện về nghiên cứu, sản xuất Đông trùng Hạ thảo CordyHappy được phát sóng trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.