Đông trùng Hạ thảo CordyHappy nhận Huy chương vàng Vì sức khỏe cộng đồng

31/03/2022

Sản phẩm Viên nang Đông trùng Hạ thảo CordyHappy của Viện Khoa học sự sống – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã vinh dự được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng Huy chương vàng Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS Dương Văn Cường lên nhận giải thưởng

Sau hơn 5 năm, Đông trùng Hạ thảo Cordyceps militaris thương hiệu CordyHappy do PGS.TS Dương Văn Cường và cộng sự nghiên cứu và phát triển đã đáp ứng được 12 tiêu chuẩn nghiêm ngặt quy định bởi Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam.

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là giải thưởng được tổ chức bởi Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam. Mục tiêu của chương trình bao gồm: Tôn vinh các sản phẩm Thực phẩm chức năng có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả, phục vụ chăm sóc, bảo vệ, tăng cường sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Biểu dương khuyến khích, phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật, nhằm làm cho toàn xã hội “Hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng” về Thực phẩm chức năng.

Giải thưởng này là một minh chứng về chất lượng và uy tín của các nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giải thưởng góp phần động viên các nhà khoa học của Trường tiếp tục nỗ lực trong công tác nghiên cứu phát triển vì sức khỏe cộng đồng.

Theo TUAF